Kadra szkoły

Ludzie pełni pasji, energii i pomysłów. Wciąż podnoszą swoje kompetencje, doskonalą się, by zaproponować uczniom jak najlepszy start w dorosłość. Poznaj nas.

Dyrekcja

Dyrekcja szkoły

Dyrekcja

Paweł Skrzypczak - wicedyrektor, Arleta Nowak - dyrektor, Aleksandra Wajler - wicedyrektor

Nauczyciele

Nauczyciele języka polskiego przed budynkiem

Język polski

Helena Mordal, Magdalena Małek-Filipczak, Mariola Regulska, Małgorzata Jędraszak, Barbara Hurysz-Wawrzyniak

Nauczyciele przyrodnicy przed budynkiem

Przedmioty ścisłe

Paulina Sarbinowska, Halina Konstańczak, Ewa Jerczyńska, Ewa Mularczyk, Aneta Zachmyc-Rogacka, Joanna Żurawska

Nauczyciele matematyki przed budynkiem

Matematyka

Agnieszka Dyrka, Dominika Staszak-Stawicka, Marcin Łuczak, Magdalena Wojciechowska, Magdalena Szypulińska

Nauczyciele języków obcych przed budynkiem

Języki Obce

Joanna Stępień, Anna Ignasińska-Zjeżdżałka, Paulina Sobczak, Karolina Góźdź-Pawłowska, Anna Stanisławska, Mariola Cieślak, Paulina Sarbinowska, Agnieszka Michalak, Agnieszka Gościniak

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

Edukacja wczesnoszkolna

Katarzyna Świtek, Małgorzata Kaczmarek, Grażyna Słomczyńska, Mariola Świątnicka, Mariola Czechyra, Danuta Bojarska, Beata Pawlak, Marzena Pieczyńska, Dorota Herzog, Małgorzata Kostera-Augustyniak, Beata Mocek, Beata Małek, Dorota Pogorzelec, Natalia Nather, Renata Jakubowska

Nauczyciele przedmiotów artystycznych przed szkołą

Przedmioty artystyczne

Agnieszka Nowak, Roma Wróblewska

Nauczyciele WF, EDB, WOS

Wychowanie fizyczne, Wiedza o społeczeństwie, Edukacja Dla bEZPIECZEŃSTWA

Zbigniew Dzierżyński, Aneta Knopkiewicz, Błażej Jaworski, Ilona Zielińska-Czubek, Bogusław Koniuk, Iwona Nowak, Sławomir Stefański, Maciej Lisiecki

Informatyka, technika i doradztwo zawodowe

Anna Tamborska, Paulina Sarbinowska, Krzysztof Łysek, Reneta Kulczak, Iwona Nowak

Nauczyciele edukacji specjalnej

Edukacja specjalna

Daria Stefańska, Emilia Kościańska

Nauczyciele religii

Religia

Dominika Wilczewska, Anna Tamborska, Bernadeta Czechyra, Grażyna Goławska

Nauczyciele wspomagający

Barbara Darul, Iwona Kocik, Beata Mocek, Joanna Romanowska-Dzierżyńska, Aleksandra Marszał-Więckowska, Małgorzata Stempniewicz, Joanna Pietraszak, Magdalena Niewiedziała, Katarzyna Jaśniak, Marzena Jackowska

Pomoc psychologiczno - pedagogiczna

Marta Sznek, Dorota Kurowska, Julita Niszczak

Świetlica

Joanna Jaskólska, Grażyna Słomczyńska, Katarzyna Świtek, Agnieszka Bączkiewicz, Anna Dziekan, Bogumiła Górna, Bernardeta Witczak, Barbara Hurysz-Wawrzyniak

Biblioteka

Bogumiła Górna, Renata Kubczak

Pracownicy Administracji

Pracownicy administracji

Anna Kopińska, Magdalena Wiktorowska, Hanna Monarcha

Pracownicy obsługi

Pracownicy obsługi

Elżbieta Woś, Agnieszka Dorsz, Krystyna Szczudlak, Edyta Gruszczyńska, Marta Sobczak

Kuchnia

Teresa Świątek, Karolina Berlińska, Wanda Pruszyńska, Mariola Guziołek, Danuta Marciniak, Violetta Miczuga, Dorota Gibowska, Arleta Trawińska – intendentka

Woźni

Zbigniew Piechnik, Artur Surma, Tadeusz Witczak, Leszek Owczarzak